Nuôi Bạch Thủ Lô 5 Ngày

Bạch Thủ Lô 5 Ngày tức chọn ra một con bạch thủ lô dạng chuẩn và có tỷ

lệ ra cao và nuôi trong 5 ngày, đây là phương pháp cực kỳ hiệu quả nhưng đòi

hỏi người chơi phải có vốn duy trì không được ngắt quảng vì lâu lâu hy hữu lại có

thể trượt 2 khung và các bạn nên chia vốn ra phòng khung 5 ngày sẽ trượt thì ta đánh khung sau.

Phương pháp vào tiền Nuôi Bạch Thủ Lô 5 Ngày

ngày 1 – đánh 5 đ

ngày 2 – đánh 10 đ

ngày 3 – đánh 20 đ

ngày 4 – đánh 30 đ

ngày 5 – đánh 40 đ

Lịch sử kết quả soi cầu Bạch thủ lô khung 5 ngày

Nuôi 68 từ ngày 21/1/2020 đến 25/1/2020

Nuôi 96 từ ngày 17/1/2020 đến 21/1/2020 trúng 96 ngày 4

Nuôi 29 từ ngày 16/1/2020 đến 20/1/2020 trúng 29 ngày 1

Nuôi 05 từ ngày 14/1/2020 đến 18/1/2020 trúng 05 ngày 2

Nuôi 28 từ ngày 12/1/2020 đến 16/1/2020 trúng 28 ngày 2

Nuôi 89 từ ngày 10/1/2020 đến 14/1/2020 trúng 89 ngày 2

Nuôi lại 27 từ ngày 7/1/2020 đến 11/1/2020 trúng 2 nháy 27 ngày 3

Nuôi 27 từ ngày 3/1/2020 đến 7/1/2020 trúng 27 ngày 4

Nuôi 38 từ ngày 30/12/2019 đến 3/1/2020 trúng 2 nháy 38 ngày 4

Nuôi 60 từ ngày 27/12/2019 đến 31/12/2019 trúng 2 nháy 60 ngày 3

Nuôi 40 từ ngày 22/12/2019 đến 26/12/2019 trượt

Nuôi 05 từ ngày 19/12/2019 đến 23/12/2019 trúng 2 nháy 05 ngày 3

Nuôi 80 từ ngày 15/12/2019 đến 19/12/2019 trúng 80 ngày 4

Nuôi 29 từ ngày 13/12/2019 đến 17/12/2019 trúng 29 ngày 2

Nuôi 68 từ ngày 11/12/2019 đến 15/12/2019 trúng 68 ngày 2

Nuôi 80 từ ngày 9/12/2019 đến 13/12/2019 trúng 80 ngày 2

Nuôi 54 từ ngày 7/12/2019 đến 11/12/2019 trúng 54 ngày 2

Nuôi 76 từ ngày 3/12/2019 đến 7/12/2019 trúng 76 ngày 5

Nuôi 38 từ ngày 2/12/2019 đến 6/12/2019 trúng 38 ngày 1

Nuôi 32 từ ngày 30/11/2019 đến 4/12/2019 trúng 2 nháy 32 ngày 2

Nuôi 87 từ ngày 27/11/2019 đến 1/12/2019 trúng 87 ngày 3

Nuôi 19 từ ngày 22/11/2019 đến 26/11/2019 trúng 19 ngày 5

Nuôi 95 từ ngày 20/11/2019 đến 24/11/2019 trúng 95 ngày 2

Nuôi 18 từ ngày 16/11/2019 đến 20/11/2019 trúng 18 ngày 4

Nuôi 42 từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019 trượt

Nuôi 48 từ ngày 9/11/2019 đến 13/11/2019 trúng 48 ngày 2

Nuôi 28 từ ngày 4/11/2019 đến 8/11/2019 trúng 28 ngày 5

Nuôi 34 từ ngày 3/11/2019 đến 7/11/2019 trúng 34 ngày 1

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*