Soi Cầu Bạch Thủ Vip Có Lót

Soi cầu bạch thủ lô là mục mà chúng tôi tâm đắc và đã nghiên cứu kỹ lưỡng

từ lâu nhưng chưa đăng Soi cầu bạch thủ này lên trang vì phải thử nghiệm đi

thử nghiệm lại rất nhiều lần với mục bạch thủ này vì mục này là mục

phí cao hơn những mục khác nên cần độ chính xác cao hơn khi chọn chơi bạch thủ lô có lót.

Soi cầu bạch thủ
Soi cầu bạch thủ có vip lót

Soi cau vip chúng tôi hiểu được rằng tiền chơi của các bạn mới nhiều chứ tiền lấy

số không đáng là bao, tiền đó là mồ hôi công sức, phải nuốt nghẹn buồn khi cầm

số tiền đó đi trả nợ cho người ta.

Vì vậy mục soi cầu bạch thủ có lót này phải ra đời và hứa hẹn đây sẽ là một mục

bất bại để chúng tôi phát triển website nhằm giúp ích cho các bạn vì chúng tôi là

khắc tinh của chủ lô.

Chúng tôi sẽ chốt 1 con bạch thủ lô và kèm theo 1 con lót nhằm phòng trường hợp

nếu bạch thủ lô không ra thì trúng con lót như vậy sẽ lấy lại vốn chứ không thua các bạn nhé.

Soi cầu bạch thủ có lót – Phương pháp chơi như thế nào hiệu quả – vào tiền bao nhiêu là hợp lý:

Ví dụ hôm nay chúng tôi cho Bạch thủ lô 34 lót 58 thì con 34 các bạn chơi tỷ lệ tiền

là 6 còn con 58 các bạn chơi tỷ lệ 4 nhé.

Như vậy chắc các bạn cũng đã tính ra được nếu ăn con 34 thì lãi được bao nhiêu

còn nếu ăn lót 58 thì lãi được ít nhưng bảo toàn vốn rồi chứ.

Nếu hôm nay trượt thì hôm sau bạn tăng tiền lên gấp đôi lên, nếu không ra hôm sau

cứ tăng theo tỷ lệ như sau:

Ngày 1: con 34 vốn 6 con 58 vốn 4

Ngày 2: con 34 vốn 12 con 58 vốn 8

Cứ theo gấp thếp như vậy mới có lãi chứ ngày nào cũng đánh như ngày nào thì có

thể sẽ lỗ vốn các bạn nhé.

Và điều quan trọng cho những ai theo soi cầu bạch thủ này lâu dài mục này thì các

bạn phải biết cân đối vốn chứ không phải tất tay hoặc đánh kiểu khát nước, liều  mạng

sẽ dẫn đến cạn vốn.

Đến khi cạn vốn thì đến ngày cầu đẹp các bạn lại không có vốn để chơi, như vậy thì

vốn bạn bỏ không những không có lãi mà mất trắng hoàn toàn.

Chúng tôi cam đoan đây là phương pháp chơi có lãi và an toàn nhất mà chắc chắn

các bạn sẽ lấy lại tiền từ chủ lô một cách nhanh chống khi theo mục soi cầu bạch thủ có lót này.

Lịch sử kết quả soi cầu Bạch thủ lô có lót

Ngày 23/1/2020 bạch thủ lô có lót là 18 lót 81

Ngày 22/1/2020 bạch thủ lô có lót là 49 lót 18 trúng 2 nháy 49

Ngày 21/1/2020 bạch thủ lô có lót là 83 lót 94 trượt

Ngày 20/1/2020 bạch thủ lô có lót là 83 lót 13 trúng13

Ngày 19/1/2020 bạch thủ lô có lót là 26 lót 21 trúng 3 nháy 21

Ngày 18/1/2020 bạch thủ lô có lót là 56 lót 35 trúng 35

Ngày 17/1/2020 bạch thủ lô có lót là 80 lót 85 trượt

Ngày 16/1/2020 bạch thủ lô có lót là 73 lót 57 trượt

Ngày 15/1/2020 bạch thủ lô có lót là 78 lót 61 trượt

Ngày 14/1/2020 bạch thủ lô có lót là 27 lót 32 trượt

Ngày 13/1/2020 bạch thủ lô có lót là 72 lót 45 trượt

Ngày 12/1/2020 bạch thủ lô có lót là 45 lót 92 trượt

Ngày 11/1/2020 bạch thủ lô có lót là 34 lót 28 trượt

Ngày 10/1/2020 bạch thủ lô có lót là 82 lót 53 trượt

Ngày 9/1/2020 bạch thủ lô có lót là 74 lót 73 trúng 2 nháy 74

Ngày 8/1/2020 bạch thủ lô có lót là 97 lót 63 trúng 97

Ngày 7/1/2020 bạch thủ lô có lót là 76 lót 04 trượt

Ngày 6/1/2020 bạch thủ lô có lót là 14 lót 69 trúng 14-69

Ngày 5/1/2020 bạch thủ lô có lót là 46 lót 92 trượt

Ngày 4/1/2020 bạch thủ lô có lót là 54 lót 61 trúng 54-61

Ngày 3/1/2020 bạch thủ lô có lót là 16 lót 93 trượt

Ngày 2/1/2020 bạch thủ lô có lót là 62 lót 52 trượt

Ngày 1/1/2020 bạch thủ lô có lót là 32 lót 37 trượt

Ngày 31/12/2019 bạch thủ lô có lót là 73 lót 32 trượt

Ngày 30/12/2019 bạch thủ lô có lót là 49 lót 59 trượt

Ngày 29/12/2019 bạch thủ lô có lót là 57 lót 28 trúng 28

Ngày 28/12/2019 bạch thủ lô có lót là 35 lót 12 trúng 35

Ngày 27/12/2019 bạch thủ lô có lót là 90 lót 69 trượt

Ngày 26/12/2019 bạch thủ lô có lót là 46 lót 09 trượt

Ngày 25/12/2019 bạch thủ lô có lót là 78 lót 37 trượt

Ngày 24/12/2019 bạch thủ lô có lót là 73 lót 83 trượt

Ngày 23/12/2019 bạch thủ lô có lót là 67 lót 73 trượt

Ngày 22/12/2019 bạch thủ lô có lót là 41 lót 92 trượt

Ngày 21/12/2019 bạch thủ lô có lót là 23 lót 39 trúng 23

Ngày 20/12/2019 bạch thủ lô có lót là 36 lót 46 trượt

Ngày 19/12/2019 bạch thủ lô có lót là 93 lót 26 trúng 2 nháy 26

Ngày 18/12/2019 bạch thủ lô có lót là 16 lót 01 trượt

Ngày 17/12/2019 bạch thủ lô có lót là 62 lót 92 trúng 92

Ngày 16/12/2019 bạch thủ lô có lót là 73 lót 47 trúng 73

Ngày 15/12/2019 bạch thủ lô có lót là 81 lót 72 trúng 81-72

Ngày 14/12/2019 bạch thủ lô có lót là 83 lót 80 trúng 83

Ngày 13/12/2019 bạch thủ lô có lót là 29 lót 63 trượt

Ngày 12/12/2019 bạch thủ lô có lót là 73 lót 68 trúng 73-68

Ngày 11/12/2019 bạch thủ lô có lót là 34 lót 43 trượt

Ngày 10/12/2019 bạch thủ lô có lót là 34 lót 02 trượt

Ngày 9/12/2019 bạch thủ lô có lót là 70 lót 13 trúng 13

Ngày 8/12/2019 bạch thủ lô có lót là 13 lót 20 trượt

Ngày 7/12/2019 bạch thủ lô có lót là 96 lót 85 trượt

Ngày 6/12/2019 bạch thủ lô có lót là 26 lót 54 trúng 2 nháy 26

Ngày 5/12/2019 bạch thủ lô có lót là 43 lót 84 trúng 43-84

Ngày 4/12/2019 bạch thủ lô có lót là 63 lót 42 trượt

Ngày 3/12/2019 bạch thủ lô có lót là 19 lót 92 trượt

Ngày 2/12/2019 bạch thủ lô có lót là 17 lót 41 trúng 41

Ngày 1/12/2019 bạch thủ lô có lót là 95 lót 41 trượt

Ngày 30/11/2019 bạch thủ lô có lót là 39 lót 08 trượt

Ngày 29/11/2019 bạch thủ lô có lót là 65 lót 27 trúng 2 nháy 65

Ngày 28/11/2019 bạch thủ lô có lót là 83 lót 28 trượt

Ngày 27/11/2019 bạch thủ lô có lót là 69 lót 12 trượt

Ngày 26/11/2019 bạch thủ lô có lót là 35 lót 64 trúng 35

Ngày 25/11/2019 bạch thủ lô có lót là 20 lót 29 trượt

Ngày 24/11/2019 bạch thủ lô có lót là 81 lót 51 trượt

Ngày 23/11/2019 bạch thủ lô có lót là 92 lót 18 trượt

Ngày 22/11/2019 bạch thủ lô có lót là 71 lót 49 trúng 71

Ngày 21/11/2019 bạch thủ lô có lót là 19 lót 52 trượt

Ngày 20/11/2019 bạch thủ lô có lót là 91 lót 82 trượt

Ngày 19/11/2019 bạch thủ lô có lót là 80 lót 90 trúng 80

Ngày 18/11/2019 bạch thủ lô có lót là 67 lót 27 trượt

Ngày 17/11/2019 bạch thủ lô có lót là 13 lót 70 trúng 2 nháy 13

Ngày 16/11/2019 bạch thủ lô có lót là 93 lót 36 trúng 93

Ngày 15/11/2019 bạch thủ lô có lót là 96 lót 36 trượt

Ngày 14/11/2019 bạch thủ lô có lót là 95 lót 91 trúng 3 nháy 95-91-91

Ngày 13/11/2019 bạch thủ lô có lót là 42 lót 31 trượt

Ngày 12/11/2019 bạch thủ lô có lót là 14 lót 65 trúng 14

Ngày 11/11/2019 bạch thủ lô có lót là 23 lót 29 trúng 23

Ngày 10/11/2019 bạch thủ lô có lót là 21 lót 56 trúng 2 nháy 21-56

Ngày 9/11/2019 bạch thủ lô có lót là 00 lót 36 trượt

Ngày 8/11/2019 bạch thủ lô có lót là 60 lót 72 trúng 72

Ngày 7/11/2019 bạch thủ lô có lót là 32 lót 40 trúng 40

Ngày 6/11/2019 bạch thủ lô có lót là 58 lót 86 trúng 2 nháy 58

Ngày 5/11/2019 bạch thủ lô có lót là 63 lót 58 trúng 63

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*