Soi Cầu Lô Kép Hôm Nay

Soi cầu lô kép là chọn ra 2 con lô kép Miền Bắc ví dụ như những lô

00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 bao gồm 10 con lô kép, trong 10

con này chúng tôi sẽ nghiên cứu thống kê ra 2 con đẹp nhất để bạn

đánh trong ngày. Bạn có thấy hầu như bảng kết quả xổ số miền bắc

ngày nào cũng có lô kép xuất hiện, vì vậy phương pháp lô kép

 là phương pháp chơi tốt và các bạn không còn phải lo số bị đảo nữa.

Lịch sử kết quả Soi cầu lô kép

Ngày 22/1/2020 cặp lô kép đánh lại 22-99

Ngày 21/1/2020 cặp lô kép 22-99 trượt

Ngày 20/1/2020 cặp lô kép 22-33 trúng 33

Ngày 19/1/2020 cặp lô kép đánh lại 11-33 trúng 2 nháy 11

Ngày 18/1/2020 cặp lô kép 11-33 trượt

Ngày 17/1/2020 cặp lô kép 00-88 trượt

Ngày 16/1/2020 cặp lô kép 88-99 trúng 99

Ngày 15/1/2020 cặp lô kép 22-77 trúng 22-77

Ngày 14/1/2020 cặp lô kép 00-22 trượt

Ngày 13/1/2020 cặp lô kép 00-33 trượt

Ngày 12/1/2020 cặp lô kép 00-11 trúng 11

Ngày 11/1/2020 cặp lô kép 44-77 trúng 44-77

Ngày 10/1/2020 cặp lô kép 44-55 trượt

Ngày 9/1/2020 cặp lô kép 55-88 trượt

Ngày 8/1/2020 cặp lô kép 44-55 trượt

Ngày 7/1/2020 cặp lô kép 11-33 trúng 11-33

Ngày 6/1/2020 cặp lô kép 11-77 trúng 77

Ngày 5/1/2020 cặp lô kép 22-66 trúng 66

Ngày 4/1/2020 cặp lô kép là đánh lại 44-55 trượt

Ngày 3/1/2020 cặp lô kép là 44-55 trượt

Ngày 2/1/2020 cặp lô kép là 55-88 trúng 88

Ngày 1/1/2020 cặp lô kép là 44-55 trượt

Ngày 31/12/2019 cặp lô kép là 00-33 trượt

Ngày 30/12/2019 cặp lô kép là 33-77 trúng 77

Ngày 29/12/2019 cặp lô kép là 66-77 trúng 66

Ngày 28/12/2019 cặp lô kép là 33-88 trúng 88

Ngày 27/12/2019 cặp lô kép là 11-44 trượt

Ngày 26/12/2019 cặp lô kép là 11-99 trượt

Ngày 25/12/2019 cặp lô kép là 11-22 trượt

Ngày 24/12/2019 cặp lô kép là 88-99 trúng 3 nháy 88

Ngày 23/12/2019 cặp lô kép là 00-11 trượt

Ngày 22/12/2019 cặp lô kép là 33-77 trúng 33

Ngày 21/12/2019 cặp lô kép là đánh lại 22-55 trượt

Ngày 20/12/2019 cặp lô kép là 22-55 trượt

Ngày 19/12/2019 cặp lô kép là 11-22 trúng 11

Ngày 18/12/2019 cặp lô kép là 33-44 trúng 33

Ngày 17/12/2019 cặp lô kép là 77-99 trúng 77

Ngày 16/12/2019 cặp lô kép là 00-22 trúng 22

Ngày 15/12/2019 cặp lô kép là 66-88 trượt

Ngày 14/12/2019 cặp lô kép là 44-77 trượt

Ngày 13/12/2019 cặp lô kép là 44-55 trượt

Ngày 12/12/2019 cặp lô kép là 77-88 trúng 77

Ngày 11/12/2019 cặp lô kép là 88-99 trúng 2 nháy 99

Ngày 10/12/2019 cặp lô kép là 55-99 trượt

Ngày 9/12/2019 cặp lô kép là 11-55 trúng 11

Ngày 8/12/2019 cặp lô kép là 44-55 trúng 44

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*