Soi Cầu Vip 4 Số

Soi cau vip 4 so
Soi cau vip 4 so

Soi cau vip 4 so tức mỗi ngày đánh 4 số trong xổ số miền bắc và nếu ra một

con thì lỗ vốn rất ít còn nếu như ra 2 con thì chúng ta lãi cũng kha khá các bạn

ạ, từ 00 đến 99 tức 100 con số và mỗi ngày XSMB chỉ xổ ra 27 con lô và trong

27 con đó chúng tôi sẽ tìm ra 4 so đẹp nhất và chính xác mỗi ngày, các bạn chú

ý phương pháp ở dưới nhé.

Chơi soi cau vip 4 so như thế nào để đảm bảo hiệu quả cao ?

Hằng ngày chúng ta chơi dàn lô 4 số và chia đều vốn để chơi, 4 số phải chơi

mức tiền giống nhau và không được chia tiền con nào tiền nhiều hơn vì như

vậy bạn sẽ lỗ vốn nếu như con bạn vào tiền nhiều thì lại không ra còn con ít

tiền thì lại ra, chơi 4 so vip này các bạn cần tuân thủ quy tắc và tuyệt đối phải

theo phương pháp thì mới có lãi được.

Soi cau vip 4 so
Soi cau vip 4 so

Cách vào tiền 4 so vip như thế nào nếu như các bạn chơi đều hằng ngày ?

Nếu hôm nay bạn đánh trượt thì ngày mai bạn phải tăng vốn lên gấp 3 lần

thì lãi mới cao còn nếu bạn nào đánh ngày nào cũng tiền như vậy thì nếu

tính ra tổng cả tháng bạn sẽ lãi ít hoặc lỗ ít các bạn nhé, ví dụ ngày 1 đánh

01-02-03-04 mỗi con 100k và nếu không ra thì ngày 2 bạn phải đánh 01-02-03-04

mỗi con phải là 300k các bạn nhé. Nhưng tỷ lệ 4 con mà 2 ngày không ra con

nào thì rất hiếm, mục này chúng tôi đã nghiên cứu từ lâu và thấy hiệu quả nên

chia sẽ dàn lô 4 số này cho những bạn đang quan tâm và muốn đầu tư mục này

Lịch sử kết quả soi cau vip 4 so hằng ngày

Ngày 23/1/2020 soi cầu vip 4 số là 18-81-46-64

Ngày 22/1/2020 soi cầu vip 4 số là 02-08-39-86 trượt

Ngày 21/1/2020 soi cầu vip 4 số là 77-88-83-94 trượt

Ngày 20/1/2020 soi cầu vip 4 số là 10-18-34-71 trượt

Ngày 19/1/2020 soi cầu vip 4 số là 35-43-86-92 trúng 92

Ngày 18/1/2020 soi cầu vip 4 số là 07-76-79-98 trúng 98

Ngày 17/1/2020 soi cầu vip 4 số là 08-80-69-96 trượt

Ngày 16/1/2020 soi cầu vip 4 số là 15-72-74-94 trúng 94

Ngày 15/1/2020 soi cầu vip 4 số là 06-24-73-80 trúng 24

Ngày 14/1/2020 soi cầu vip 4 số là 10-17-56-85 trúng 17

Ngày 13/1/2020 soi cầu vip 4 số là 01-43-90-93 trúng 43

Ngày 12/1/2020 soi cầu vip 4 số là 11-22-15-67 trúng 11-15

Ngày 11/1/2020 soi cầu vip 4 số là 06-29-52-60 trúng 06

Ngày 10/1/2020 soi cầu vip 4 số là 44-64-80-93 trúng 64-80

Ngày 9/1/2020 soi cầu vip 4 số là 03-15-61-88 trúng 03-61

Ngày 8/1/2020 soi cầu vip 4 số là 35-49-50-76 trúng 49

Ngày 7/1/2020 soi cầu vip 4 số là 33-76-68-86 trúng 33

Ngày 6/1/2020 soi cầu vip 4 số là 03-04-05-14 trúng 14

Ngày 5/1/2020 soi cầu vip 4 số là 12-42-46-81 trúng 12-81

Ngày 4/1/2020 soi cầu vip 4 số là 17-71-45-54 trúng 54-71

Ngày 3/1/2020 soi cầu vip 4 số là 16-46-54-97 trượt

Ngày 2/1/2020 soi cầu vip 4 số là 23-27-52-62 trượt

Ngày 1/1/2020 soi cầu vip 4 số là 37-47-78-87 trúng 87

Ngày 31/12/2019 soi cầu vip 4 số là 32-34-73-74 trượt

Ngày 30/12/2019 soi cầu vip 4 số là 43-49-74-75 trượt

Ngày 29/12/2019 soi cầu vip 4 số là 03-16-33-57 trúng 16

Ngày 28/12/2019 soi cầu vip 4 số là 12-21-35-53 trúng 21-35

Ngày 27/12/2019 soi cầu vip 4 số là 35-48-69-90 trượt

Ngày 26/12/2019 soi cầu vip 4 số là 05-08-46-88 trượt

Ngày 25/12/2019 soi cầu vip 4 số là 37-73-78-87 trượt

Ngày 24/12/2019 soi cầu vip 4 số là 73-83-78-87 trượt

Ngày 23/12/2019 soi cầu vip 4 số là 27-72-67-73 trúng 27

Ngày 22/12/2019 soi cầu vip 4 số là 13-40-41-71 trúng 13

Ngày 21/12/2019 soi cầu 4 số là 23-36-39-56 trúng 23-36

Ngày 20/12/2019 soi cầu 4 số là 01-35-44-79 trúng 44

Ngày 19/12/2019 soi cầu 4 số là 45-54-26-62 trúng 26-26-61-62

Ngày 18/12/2019 soi cầu 4 số là 26-46-75-88 trúng 75-88

Ngày 17/12/2019 soi cầu 4 số là 17-24-28-62 trúng 24

Ngày 16/12/2019 soi cầu 4 số là 42-46-47-91 trượt

Ngày 15/12/2019 soi cầu 4 số là 45-69-73-85 trượt

Ngày 14/12/2019 soi cầu 4 số là 02-41-56-98 trúng 3 nháy 02

Ngày 13/12/2019 soi cầu 4 số là 30-41-59-96 trúng 96

Ngày 12/12/2019 soi cầu 4 số là 02-23-34-55 trúng 2 nháy 23

Ngày 11/12/2019 soi cầu 4 số là 36-37-38-39 trúng 38

Ngày 10/12/2019 soi cầu 4 số là 16-32-45-89 trúng 16-16-32

Ngày 9/12/2019 soi cầu 4 số là 08-45-65-67 trúng 08

Ngày 8/12/2019 soi cầu 4 số là 02-20-79-97 trượt

Ngày 7/12/2019 soi cầu 4 số là 44-54-89-96 trượt

Ngày 6/12/2019 soi cầu 4 số là 01-16-36-77 trượt

Ngày 5/12/2019 soi cầu 4 số là 34-43-48-84 trúng 43-84

Ngày 4/12/2019 soi cầu 4 số là 22-32-40-49 trúng 32

Ngày 3/12/2019 soi cầu 4 số là 04-45-56-57 trúng 57

Ngày 2/12/2019 soi cầu 4 số là 09-54-55-82 trúng 2 nháy 54

Ngày 1/12/2019 soi cầu 4 số là 20-21-22-23 trúng 3 nháy 20-21-23

Ngày 30/11/2019 soi cầu 4 số là 26-45-81-82 trúng 81

Ngày 29/11/2019 soi cầu 4 số là 56-65-79-97 trúng 2 nháy 65

Ngày 28/11/2019 soi cầu 4 số là 00-20-48-96 trúng 2 nháy 20

Ngày 27/11/2019 soi cầu 4 số là 16-25-54-55 trúng 3 nháy 16-25-25

Ngày 26/11/2019 soi cầu 4 số là 57-59-64-82 trúng 57

Ngày 25/11/2019 soi cầu 4 số là 20-29-51-81 trúng 81

Ngày 24/11/2019 soi cầu 4 số là 44-55-29-81 trúng 55

Ngày 23/11/2019 soi cầu 4 số là 18-33-63-92 trượt

Ngày 22/11/2019 soi cầu 4 số là 22-52-71-82 trúng 71-82

Ngày 21/11/2019 soi cầu 4 số là 26-52-61-91 trượt

Ngày 20/11/2019 soi cầu 4 số là 05-37-45-68 trúng 05

Ngày 19/11/2019 soi cầu 4 số là 04-32-69-87 trúng 04-69

Ngày 18/11/2019 soi cầu 4 số là 06-37-42-85 trúng 2 nháy 42

Ngày 17/11/2019 soi cầu 4 số là 18-59-67-70 trượt

Ngày 16/11/2019 soi cầu 4 số là 36-44-67-93 trúng 93

Ngày 15/11/2019 soi cầu 4 số là 35-47-51-71 trúng 3 nháy 35-47-71

Ngày 14/11/2019 soi cầu 4 số là 10-24-73-98 trúng 10

Ngày 13/11/2019 soi cầu 4 số là 24-42-85-86 trượt

Ngày 12/11/2019 soi cầu 4 số là 21-36-57-94 trúng 2 nháy 21-36

Ngày 11/11/2019 soi cầu 4 số là 23-32-71-81 trúng 3 nháy 23-32-81

Ngày 10/11/2019 soi cầu 4 số là 12-21-33-78 trúng 4 nháy 21-33-33-33

Ngày 9/11/2019 soi cầu 4 số là 12-17-39-74 trúng 74

Ngày 8/11/2019 soi cầu 4 số là 15-20-56-60 trượt

Ngày 7/11/2019 soi cầu 4 số là 11-20-46-77 trượt

Ngày 6/11/2019 soi cầu 4 số là 16-27-56-58 trúng 2 nháy 58

Ngày 5/11/2019 soi cầu 4 số là 47-83-89-96 trượt

Ngày 4/11/2019 soi cầu 4 số là 04-06-32-87 trúng 2 nháy 87

Ngày 3/11/2019 soi cầu 4 số là 04-33-45-52 trúng 2 nháy 04-45

Ngày 2/11/2019 soi cầu 4 số là 19-28-72-86 trượt

Ngày 1/11/2019 soi cầu 4 số là 31-39-68-95 trúng 2 nháy 39-68

Ngày 31/10/2019 soi cầu 4 số là 01-02-03-04 trúng 3 nháy 01-02-03

Ngày 30/10/2019 soi cầu 4 số là 21-35-53-87 trượt

Ngày 29/10/2019 soi cầu 4 số là 04-12-43-74 trúng 3 nháy 04-43-43

Ngày 28/10/2019 soi cầu 4 số là 27-32-29-92 trúng 27

Ngày 27/10/2019 soi cầu 4 số là 49-65-75-97 trúng 4 nháy 49-49-97-97

Ngày 26/10/2019 soi cầu 4 số là 05-21-35-71 trúng 3 nháy 05-05-71

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*