Song Thủ Lô Khung 2 Ngày

song thủ lô khung 2 ngày
song thủ lô khung 2 ngày

Song thủ lô khung 2 ngày tức một cặp song thủ dạng ví dụ như 01-10 để bạn nuôi trong

2 ngày, nếu biết chọn cặp đẹp tỷ lệ ra cao để nuôi thì đây là phương pháp hiệu quả

1. Phương pháp vào tiền:

Phương pháp song thủ lô 2 ngày này là phương pháp chơi an toàn có lãi nhưng thích

hợp với những người có mức vốn ít.

song thủ lô khung 2 ngày
song thủ lô khung 2 ngày

Khi theo phương pháp song thủ lô nuôi 2 ngày, Bạn vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3

– Ngày 1: 15 đ

– Ngày 2: 45 đ

Khi song thủ khung 2 ngày đã hết, dù bạn trúng hay không thì khi vào khung mới bạn phải

bắt đầu chơi lại theo mức vốn vào tiền của ngày 1 là 15 đ

2. Cách bắt số:

Được chúng tôi thống kê cầu và kết hợp nhiều phương pháp, cách thức rồi tổng hợp lại với

nhau như: bạc nhớ, gan, nhịp, tần suất,.. vv

Từ 5050 cặp số, mỗi ngày chỉ rút ra 1 cặp duy nhất để nuôi 2 ngày.

Lịch sử kết quả soi cầu song thủ lô khung 2 ngày

+ Nuôi từ ngày 20/10/2019 đến 21/10/2019 nạp thẻ cào 100k để xem số

Khi nạp thẻ số sẽ hiện ra một lần duy nhất bạn hãy chụp lại màn hình hoặc nhớ cho kỹ,  nếu nạp
thẻ bị lỗi vui lòng gọi 0988.36.2346 hoặc nhắn tin ZALO chúng tôi sẽ gửi số cho bạn ngay lập tức.

+ Nuôi 57-75 từ ngày 18/10/2019 đến 19/10/2019 trúng 57 ngày 2

+ Nuôi 68-86 từ ngày 17/10/2019 đến 18/10/2019 trúng 68 ngày 1

+ Nuôi 27-72 từ ngày 15/10/2019 đến 16/10/2019 trượt

+ Nuôi 02-20 từ ngày 14/10/2019 đến 15/10/2019 trúng 02 ngày 1

+ Nuôi 56-65 từ ngày 12/10/2019 đến 13/10/2019 trượt

+ Nuôi 25-52 từ ngày 10/10/2019 đến 11/10/2019 trượt

+ Nuôi 15-51 từ ngày 8/10/2019 đến 9/10/2019 trượt

+ Nuôi 08-80 từ ngày 7/10/2019 đến 8/10/2019 trúng 80 ngày 1

+ Nuôi 36-63 từ ngày 6/10/2019 đến 7/10/2019 trúng 63 ngày 1

+ Nuôi 06-60 từ ngày 4/10/2019 đến 5/10/2019 trúng 06 ngày 2

+ Nuôi 38-83 từ ngày 2/10/2019 đến 3/10/2019 trượt

+ Nuôi 79-97 từ ngày 1/10/2019 đến 2/10/2019 trúng 97 ngày 1

+ Nuôi 03-30 từ ngày 30/9/2019 đến 1/10/2019 trúng 30 ngày 1

+ Nuôi 26-62 từ ngày 29/9/2019 đến 30/9/2019 trúng 2 nháy 62 ngày 1

+ Nuôi 47-74 từ ngày 27/9/2019 đến 28/9/2019 trượt

+ Nuôi 67-76 từ ngày 25/9/2019 đến 26/9/2019 trúng 67 ngày 2

+ Nuôi lại 28-82 từ ngày 23/9/2019 đến 24/9/2019 trúng 82 ngày 2

+ Nuôi 28-82 từ ngày 21/9/2019 đến 22/9/2019 trượt

+ Nuôi 38-83 từ ngày 19/9/2019 đến 20/9/2019 trúng 83 ngày 2

+ Nuôi 12-21 từ ngày 18/9/2019 đến 19/9/2019 trúng 21 ngày 1

+ Nuôi 14-41 từ ngày 16/9/2019 đến 17/9/2019 trúng 41 ngày 2

+ Nuôi 58-85 từ ngày 14/9/2019 đến 15/9/2019 trượt

+ Nuôi 09-90 từ ngày 12/9/2019 đến 13/9/2019 trúng 09 ngày 2

+ Nuôi 67-76 từ ngày 11/9/2019 đến 12/9/2019 trúng 2 nháy 67 ngày 1

+ Nuôi 92-93 từ ngày 9/9/2019 đến 10/9/2019 trượt

+ Nuôi 20-80 từ ngày 7/9/2019 đến 8/9/2019 trượt

+ Nuôi 14-72 từ ngày 5/9/2019 đến 6/9/2019 trúng 14 ngày 2

+ Nuôi 89-98 từ ngày 3/9/2019 đến 4/9/2019 trúng 98 ngày 2

+ Nuôi 25-51 từ ngày 2/9/2019 đến 3/9/2019 trúng 2 nháy 25-52 ngày 1

+ Nuôi 34-43 từ ngày 1/9/2019 đến 2/9/2019 trúng 34 ngày 1

+ Nuôi 68-86 từ ngày 31/8/2019 đến 1/9/2019 trúng 68 ngày 1

+ Nuôi 39-93 từ ngày 30/8/2019 đến 31/8/2019 trúng 93 ngày 1

+ Nuôi 12-21 từ ngày 28/8/2019 đến 29/8/2019 trúng 12 ngày 2

+ Nuôi 14-41 từ ngày 26/8/2019 đến 27/8/2019 trúng 3 nháy 14-41 ngày 2

+ Nuôi 35-53 từ ngày 25/8/2019 đến 26/8/2019 trúng 35 ngày 1

+ Nuôi 07-70 từ ngày 23/8/2019 đến 24/8/2019 trượt

+ Nuôi 34-43 từ ngày 21/8/2019 đến 22/8/2019 trúng 34 ngày 2

+ Nuôi lại 29-92 từ ngày 19/8/2019 đến 20/8/2019 trượt

+ Nuôi 29-92 từ ngày 17/8/2019 đến 18/8/2019 trượt

+ Nuôi 26-62 từ ngày 16/8/2019 đến 17/8/2019 trúng 62 ngày 1

+ Nuôi 56-65 từ ngày 15/8/2019 đến 16/8/2019 trúng 56 ngày 1

+ Nuôi 37-97 từ ngày 13/8/2019 đến 14/8/2019 trượt

+ Nuôi 39-93 từ ngày 12/8/2019 đến 13/8/2019 trúng 93 ngày 1

+ Nuôi 36-63 từ ngày 11/8/2019 đến 12/8/2019 trúng 36 ngày 1

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*