Song Thủ Lô Khung 2 Ngày

song thủ lô khung 2 ngày
song thủ lô khung 2 ngày

Song thủ lô khung 2 ngày tức một cặp song thủ dạng ví dụ như 01-10 để bạn nuôi trong

2 ngày, nếu biết chọn cặp đẹp tỷ lệ ra cao để nuôi thì đây là phương pháp hiệu quả

1. Phương pháp vào tiền:

Phương pháp song thủ lô 2 ngày này là phương pháp chơi an toàn có lãi nhưng thích

hợp với những người có mức vốn ít.

song thủ lô khung 2 ngày
song thủ lô khung 2 ngày

Khi theo phương pháp song thủ lô nuôi 2 ngày, Bạn vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3

– Ngày 1: 15 đ

– Ngày 2: 45 đ

Khi song thủ khung 2 ngày đã hết, dù bạn trúng hay không thì khi vào khung mới bạn phải

bắt đầu chơi lại theo mức vốn vào tiền của ngày 1 là 15 đ

2. Cách bắt số:

Được chúng tôi thống kê cầu và kết hợp nhiều phương pháp, cách thức rồi tổng hợp lại với

nhau như: bạc nhớ, gan, nhịp, tần suất,.. vv

Từ 5050 cặp số, mỗi ngày chỉ rút ra 1 cặp duy nhất để nuôi 2 ngày.

Lịch sử kết quả soi cầu song thủ lô khung 2 ngày

Nuôi 49-94 từ ngày 21/1/2020 đến 22/1/2020 trúng 3 nháy 49-94 ngày 2

Nuôi 19-91 từ ngày 20/1/2020 đến 21/1/2020 trúng 2 nháy 19 ngày 1

Nuôi 56-65 từ ngày 18/1/2020 đến 19/1/2020 trượt

Nuôi 14-41 từ ngày 16/1/2020 đến 17/1/2020 trượt

Nuôi 23-32 từ ngày 14/1/2020 đến 15/1/2020 trượt

Nuôi 25-52 từ ngày 12/1/2020 đến 13/1/2020 trượt

Nuôi 78-87 từ ngày 11/1/2020 đến 12/1/2020 trúng 2 nháy 78 ngày 1

Nuôi 37-73 từ ngày 9/1/2020 đến 10/1/2020 trúng 73 ngày 2

Nuôi 79-97 từ ngày 8/1/2020 đến 9/1/2020 trúng 97 ngày 1

Nuôi 03-30 từ ngày 6/1/2020 đến 7/1/2020 trúng 30 ngày 2

Nuôi 46-64 từ ngày 5/1/2020 đến 6/1/2020 trúng 2 nháy 64 ngày 1

Nuôi 45-54 từ ngày 4/1/2020 đến 5/1/2020 trúng 54 ngày 1

Nuôi 26-62 từ ngày 2/1/2020 đến 3/1/2020 trượt

Nuôi 37-73 từ ngày 31/12/2019 đến 1/1/2020 trượt

Nuôi 57-75 từ ngày 30/12/2019 đến 31/12/2019 trúng 57 ngày 1

Nuôi 16-61 từ ngày 29/12/2019 đến 30/12/2019 trúng 16 ngày 1

Nuôi 35-53 từ ngày 28/12/2019 đến 29/12/2019 trúng 35 ngày 1

Nuôi 05-50 từ ngày 26/12/2019 đến 27/12/2019 trượt

Nuôi 37-73 từ ngày 24/12/2019 đến 25/12/2019 trượt

Nuôi 14-41 từ ngày 22/12/2019 đến 23/12/2019 trượt

Nuôi 23-32 từ ngày 21/12/2019 đến 22/12/2019 trúng 23 ngày 1

Nuôi 45-46 từ ngày 19/12/2019 đến 20/12/2019 trượt

Nuôi 26-62 từ ngày 17/12/2019 đến 18/12/2019 trượt

Nuôi 69-96 từ ngày 16/12/2019 đến 17/12/2019 trúng 96 ngày 1

Nuôi 35-53 từ ngày 15/12/2019 đến 16/12/2019 trúng 53 ngày 1

Nuôi 38-83 từ ngày 14/12/2019 đến 15/12/2019 trúng 83 ngày 1

Nuôi 13-31 từ ngày 13/12/2019 đến 14/12/2019 trúng 13 ngày 1

Nuôi 04-40 từ ngày 12/12/2019 đến 13/12/2019 trúng 2 nháy 04-40 ngày 1

Nuôi 07-70 từ ngày 10/12/2019 đến 11/12/2019 trúng 07 ngày 2

Nuôi 13-31 từ ngày 8/12/2019 đến 9/12/2019 trúng 2 nháy 13-31 ngày 2

Nuôi 69-96 từ ngày 6/12/2019 đến 7/12/2019 trượt

Nuôi 34-43 từ ngày 5/12/2019 đến 6/12/2019 trúng 43 ngày 1

Nuôi 46-64 từ ngày 4/12/2019 đến 5/12/2019 trúng 64 ngày 1

Nuôi 46-79 từ ngày 2/12/2019 đến 3/12/2019 trúng 3 nháy 46-79-79 ngày 2

Nuôi lại 27-72 từ ngày 30/11/2019 đến 1/12/2019 trúng 27 ngày 2

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*